torsdag 14 maj 2015

I´m Flying!Vanda flygplats


"Come Josephine in my flying machine
Going up she goes! Up she goes!
Balance yourself like a bird on a beam
In the air she goes! There she goes!
Up, up, a little bit higher
Oh! My! The moon is on fire
Come Josephine in my flying machine
Going up, all on, Goodbye!"
(Bryan/Fischer 1911)

Sången är tillägnad Josephine Sarah Magner - den första kvinnliga  fallskärmshopparen i Amerika. Hon gjorde sitt första hopp 1905 och fler blev det. 

En viss utveckling har skett sedan de första flygmaskinerna fick luft under vingarna, men fascinationen för denna uppfinning finns alltjämt kvar. Denna starka flygplanskropp ska ta oss till Köpenhamn inom kort. Om du känner igen sången om Josephine så minns du den kanske från "Titanic". Rose sjöng den när hon låg på isflaket och stirrade upp i himlen.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar